Dyplomowany Konserwator Dzieł Sztuki
świadczy profesjonalne usługi w zakresie:


1. Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
obrazy sztalugowe: olejne, temperowe, akwarele, techniki mieszane i autorskie na podobraziach płóciennych, drewnianych i papierowych
Wykonuje pełny zakres prac konserwatorskich przy obrazach wraz zabiegiem dublażu na nowe podłoże.
Konsultacje i doradztwo w zakresie profilaktyki konserwatorskiej
Ocenę stanu zachowania kolekcji, pielęgnacji, przechowywania i transportu dzieł sztuki.
Stały nadzór konserwatorski nad kolekcją (zapewniam dyskrecję)

- malarstwo ścienne i polichromie:
fresk, sgraffito, tempera, techniki klejowe, polichromie ścian i sufitów: plafony,
polichromowane elementy wystroju wnętrz oraz elewacji obiektów np. polichromowane podbitki dachów budynków

- rzeźby i ikony:
drewniane, polichromowane i pozłacane

- ramy:
pozłacane, elementy dekoracyjne i sztukaterie pozłacane

2. Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych:
Prowadzenie i wykonawstwo prac konserwatorskich
Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej, opisowej i fotograficznej.
Przygotowywanie programów konserwatorskich na potrzeby uzyskania pozwoleń na prace konserwatorsko-budowlane przy zabytku.
Wykonanie badań stratygraficznych na obecność występowania oryginalnych warstw malarskich i polichromii tzw. odkrywek stratygraficznych
oraz zawiązane z tym ekspertyzy konserwatorskie zawierające programy prac konserwatorskich.
Nadzory konserwatorskie przy pracach remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych.

3. Kopiowanie obrazów na zamówienie: malowanie artystycznych i technologicznych kopii obrazów w technice olejnej i akrylowej
na podobraziach płóciennych i drewnianych połączonych z technikami pozłotniczymi.

4. Tworzenie autorskich obrazów i ikon w technikach malarskich
połączonych z technikami pozłotniczymi.


5. Pozłotnictwo we wszystkich technikach:
pozłacanie nowych elementów wystrojów wnętrz np. sztukaterii, nowych ram do obrazów i luster, mebli,
wykonywanie pozłacanych polichromii ściennych i sufitów, plafonów, detali rzeźbiarskich

Warunki współpracy:

Preferowany sposób dokonywania ustaleń dotyczących konserwacji to ocena stanu zachowania obiektu, wraz z wyceną prac konserwatorskich u klienta, lub w miejscu przechowywania i eksponowania obiektu (gwarancja zachowania pełnej dyskrecji dotyczącej klienta, oraz jego kolekcji) z transportem obiektów od i do klienta. Istnieje możliwość wstępnej wyceny prac konserwatorskich na podstawie przysłanej e-mailem dokumentacji fotograficznej obiektu, oraz informacji zawierającej jego wymiary.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz e-mailowego, chętnie odpowiem na Państwa pytania. Serdecznie zapraszam do współpracy.