Pełny zakres prac konserwatorskich przy polichromiach ściennych wykonanych we wszystkich technikach malarskich.


Galeria przedstawia dokumentacje fotograficzną wykonaną w trakcie i po zakończeniu prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych przy polichromiach ściennych.

Konserwacja i restauracja polichromii neoklasycystycznych ścian klatki schodowej w kamienicy ul.Ligonia 31 w Katowicach.


Ściana wschodnia z obrazem "Pejzaż z kamienną ławeczką".
Widok ogólny na polichromie klatki schodowej w kamienicy po konserwacji.